CONMEBOL là gì? Ý nghĩa của từ conmebol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

CONMEBOL là gì? Ý nghĩa của từ conmebol

CONMEBOL là gì ?

CONMEBOL là “South American Football Confederation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CONMEBOL

CONMEBOL có nghĩa “South American Football Confederation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ”.

CONMEBOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CONMEBOL là “South American Football Confederation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CONMEBOL:
+ BNP: Banque Nationale de Paris.
+ FIA: Fédération internationale de l'automobile.
+ CANOLA: Canadian oil, low acid (Dầu Canada, axit thấp).
+ OED: Oxford English Dictionary (Từ điển tiếng Anh Oxford).
+ MBS: Mohammad bin Salman.
+ EMD: Engineering and Manufacturing Development (Phát triển Kỹ thuật và Sản xuất).
+ BMW: Bayerische Motoren Werke.
+ LSE: Least Squares Estimate (Ước lượng Bình phương Ít nhất).
...

Post Top Ad