USNP là gì? Ý nghĩa của từ usnp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

USNP là gì? Ý nghĩa của từ usnp

USNP là gì ?

USNP là “United States Newspaper Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USNP

USNP có nghĩa “United States Newspaper Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Báo Hoa Kỳ”.

USNP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USNP là “United States Newspaper Program”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến USNP:
+ USNA: United States National Arboretum (Vườn ươm Quốc gia Hoa Kỳ).
+ UKDA: United Kingdom Data Archive (Kho lưu trữ dữ liệu Vương quốc Anh).
+ UNCSGN: United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (Hội nghị Liên hợp quốc về tiêu chuẩn hóa tên địa lý).
+ CENTCOM: United States Central Command (Bộ chỉ huy trung tâm Hoa Kỳ).
+ VI: United States Virgin Islands (Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ).
+ USN: United States Navy (Hải quân Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad