CTA là gì? Ý nghĩa của từ cta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

CTA là gì? Ý nghĩa của từ cta

CTA là gì ?

CTA là “Central African Republic” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTA

CTA có nghĩa “Central African Republic”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hòa Trung Phi”.

CTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTA là “Central African Republic”.

Một số kiểu CTA viết tắt khác:
+ Chicago Transit Authority: Cơ quan quá cảnh Chicago.
+ Comando-Geral de Tecnologia Aerospacial.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTA:
+ SARA: Southern African Railway Association (Hiệp hội Đường sắt Nam Phi).
+ MTA: Metropolitan Transportation Authority (Cơ quan Giao thông Đô thị).
+ BYS: Byelorussian Soviet Socialist Republic (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Byelorussia).
+ FIG: Fédération internationale de gymnastique.
+ BANESTO: Banco Español de Crédito.
+ FLQ: Front de libération du Québec.
...

Post Top Ad