CVLL là gì? Ý nghĩa của từ cvll - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

CVLL là gì? Ý nghĩa của từ cvll

CVLL là gì ?

CVLL là “Crypto Variable Logic Label” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CVLL

CVLL có nghĩa “Crypto Variable Logic Label”, dịch sang tiếng Việt là “Nhãn logic biến đổi tiền điện tử”.

CVLL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CVLL là “Crypto Variable Logic Label”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CVLL:
+ CVSD: Continuous Variable Slope Delta (Delta độ dốc biến đổi liên tục).
+ VMF: Variable Message Format (Định dạng thông báo biến).
+ OVV: Optically Violently Variable (Biến đổi một cách bạo lực về mặt quang học).
+ PLA: Programmable logic array (Mảng logic có thể lập trình).
+ TTL: Transistor–transistor logic (Transistor – logic bóng bán dẫn).
...

Post Top Ad