EH là gì? Ý nghĩa của từ eh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

EH là gì? Ý nghĩa của từ eh

EH là gì ?

EH là “Exahenry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EH

EH có nghĩa “Exahenry”, dịch sang tiếng Việt là “Lời khen ngợi”.

EH là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EH là “Exahenry”.

Một số kiểu EH viết tắt khác:
+ Western Sahara: Tây Sahara.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EH:
+ WI: Western Sahara (Tây Sahara).
+ WU: Western Union (Công đoàn phương Tây).
+ UWO: University of Western Ontario (Đại học Western Ontario).
+ CWRU: Case Western Reserve University (Đại học Case Western Reserve).
+ MDW: Minnesota, Dakota and Western Railway (Minnesota, Dakota và Western Railway).
...

Post Top Ad