GLAC là gì? Ý nghĩa của từ glac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

GLAC là gì? Ý nghĩa của từ glac

GLAC là gì ?

GLAC là “General Ledger Accounting Code” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GLAC

GLAC có nghĩa “General Ledger Accounting Code”, dịch sang tiếng Việt là “Sổ cái Mã kế toán”.

GLAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GLAC là “General Ledger Accounting Code”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GLAC:
+ AAPC: Accounting and Auditing Policy Committee (Ủy ban Chính sách Kế toán và Kiểm toán).
+ GXH: IATA code of Gannan Xiahe Airport (Mã IATA của Sân bay Gannan Xiahe).
+ CCSK: Cyclic Code Shift Keying (Chìa khóa dịch chuyển mã tuần hoàn).
+ PDG: President Director General (Tổng giám đốc Tổng giám đốc).
+ DFAS: Defense Finance and Accounting Service (Dịch vụ Kế toán và Tài chính Quốc phòng).
+ KLOC: Kilo Lines Of Code (Kilo dòng mã).
+ GPS: General Problem Solver (Người giải quyết vấn đề chung).
...

Post Top Ad