DDS là gì? Ý nghĩa của từ dds - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

DDS là gì? Ý nghĩa của từ dds

DDS là gì ?

DDS là “Doctor of Dental Surgery” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DDS

DDS có nghĩa “Doctor of Dental Surgery”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ phẫu thuật nha khoa”.

DDS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DDS là “Doctor of Dental Surgery”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DDS:
+ DTA: Dental Technologists Association (Hiệp hội các nhà công nghệ nha khoa).
+ DMD: Dentariae medicinae doctor (Bác sĩ y khoa Dentariae).
+ BDS: Bachelor of Dental Surgery (Cử nhân phẫu thuật nha khoa).
+ DVM: Doctor of Veterinary Medicine (Tiến sĩ Thú y).
+ GDP: General Dental Practitioner (Bác sĩ Nha khoa Tổng quát).
+ BIDST: British Institute of Dental and Surgical Technologists (Viện nha khoa và công nghệ phẫu thuật của Anh).
...

Post Top Ad