DDT là gì? Ý nghĩa của từ ddt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

DDT là gì? Ý nghĩa của từ ddt

DDT là gì ?

DDT là “Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DDT

DDT có nghĩa “Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane”.

DDT là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DDT là “Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane”.

Một số kiểu DDT viết tắt khác:
+ Dramatic Dream Team.
+ Dynamic Debugging Tool: Công cụ gỡ lỗi động.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DDT:
+ SDRAM: Synchronous Dynamic Random-Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động đồng bộ).
+ USMNT: United States men's national soccer team (Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ).
+ DART: Disaster Assistance Response Team (Đội Ứng phó Hỗ trợ Thiên tai).
+ HDR: High Dynamic Range (Dải động cao).
+ CPT: Contingency Planning Team (Nhóm lập kế hoạch dự phòng).
...

Post Top Ad