DHY là gì? Ý nghĩa của từ dhy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

DHY là gì? Ý nghĩa của từ dhy

DHY là gì ?

DHY là “Dahomey” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DHY

DHY có nghĩa “Dahomey”.

DHY là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DHY là “Dahomey”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DHY:
+ DIMM: Dual In-line Memory Module (Mô-đun bộ nhớ trong dòng kép).
+ DTE: Down To Earth (Thực tế).
+ HEO: Highly Elliptical Orbit (Quỹ đạo hình elip cao).
+ HTML: HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
+ YU: York University (Đại học York).
+ YEM: Manitowaning/Manitoulin East Municipal Airport (Sân bay thành phố đông Manitowtering / Manitoulin).
...

Post Top Ad