JBFSA là gì? Ý nghĩa của từ jbfsa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

JBFSA là gì? Ý nghĩa của từ jbfsa

JBFSA là gì ?

JBFSA là “Joint Blue Force Situational Awareness” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JBFSA

JBFSA có nghĩa “Joint Blue Force Situational Awareness”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận thức tình huống của Lực lượng Xanh chung”.

JBFSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JBFSA là “Joint Blue Force Situational Awareness”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JBFSA:
+ JZ: Joint Zone (Khu chung).
+ AFRL: Air Force Research Laboratory (Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân).
+ JDEM: Joint Dark Energy Mission (Nhiệm vụ năng lượng tối chung).
+ JSS: Joint Support Ship Project (Dự án tàu hỗ trợ chung).
+ FP: Force protection (Lực lượng bảo vệ).
...

Post Top Ad