DLSA là gì? Ý nghĩa của từ dlsa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

DLSA là gì? Ý nghĩa của từ dlsa

DLSA là gì ?

DLSA là “Defense Legal Services Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLSA

DLSA có nghĩa “Defense Legal Services Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Dịch vụ Pháp lý Quốc phòng”.

DLSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLSA là “Defense Legal Services Agency”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DLSA:
+ DOTA: Defense of the Ancients.
+ ERA: European Railway Agency (Cơ quan Đường sắt Châu Âu).
+ CSA: Child Support Agency (Cơ quan Hỗ trợ Trẻ em).
+ VLA: Veterinary Laboratories Agency (Cơ quan Phòng thí nghiệm Thú y).
...

Post Top Ad