GDL là gì? Ý nghĩa của từ gdl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

GDL là gì? Ý nghĩa của từ gdl

GDL là gì ?

GDL là “Game Definition Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GDL

GDL có nghĩa “Game Definition Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ định nghĩa trò chơi”.

GDL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GDL là “Game Definition Language”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GDL:
+ BI: Bislami language (Ngôn ngữ Bislami).
+ YO: Yoruba language (Ngôn ngữ Yoruba).
+ XBML: EXtended Business Modelling Language (Ngôn ngữ lập mô hình kinh doanh EXtended).
+ JV: Javanese language (Ngôn ngữ Java).
+ BEN: Bengali language (Ngôn ngữ Bengali).
+ TO: Tongan language (Ngôn ngữ Tongan).
...

Post Top Ad