PAH là gì? Ý nghĩa của từ pah - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

PAH là gì? Ý nghĩa của từ pah

PAH là gì ?

PAH là “Polycyclic aromatic hydrocarbon” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAH

PAH có nghĩa “Polycyclic aromatic hydrocarbon”, dịch sang tiếng Việt là “Hydrocacbon thơm đa vòng”.

PAH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAH là “Polycyclic aromatic hydrocarbon”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PAH:
+ PICNIC: Problem In Chair Not In Computer (Sự cố trên ghế không phải trong máy tính).
+ PLAF: People's Liberation Armed Forces (Lực lượng vũ trang giải phóng nhân dân).
+ ADAP: AIDS Drug Assistance Program (Chương trình Hỗ trợ Thuốc AIDS).
+ ATAS: Air-To-Air Stinger.
+ HMO: Health Maintenance Organization (Tổ chức Bảo dưỡng Sức khỏe).
+ HIWT: Hobart Institute of Welding Technology (Viện Công nghệ hàn Hobart).
...

Post Top Ad