LJJ là gì? Ý nghĩa của từ ljj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

LJJ là gì? Ý nghĩa của từ ljj

LJJ là gì ?

LJJ là “Long Josephson junction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LJJ

LJJ có nghĩa “Long Josephson junction”, dịch sang tiếng Việt là “Ngã ba Josephson kéo dài”.

LJJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LJJ là “Long Josephson junction”.

Một số kiểu LJJ viết tắt khác:
+ Lord Justices of Appeal.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LJJ:
+ JFET: Junction Field-Effect Transistor (Transistor hiệu ứng trường nối).
+ LTO: Long Term Occasional (Thỉnh thoảng dài hạn).
+ LRAD: Long Range Acoustic Device (Thiết bị âm thanh tầm xa).
+ MEDLI: Medical & Scientific Libraries of Long Island (Thư viện Khoa học & Y tế của Long Island).
+ VLIW: Very Long Instruction Word (Lời hướng dẫn rất dài).
...

Post Top Ad