WWW là gì? Ý nghĩa của từ www - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

WWW là gì? Ý nghĩa của từ www

WWW là gì ?

WWW là “World Wide Web” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WWW

WWW có nghĩa “World Wide Web”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng toàn cầu”.

WWW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WWW là “World Wide Web”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WWW:
+ WQS: World Qualifying series (Chuỗi vòng loại thế giới).
+ WTC: World Trade Center (Trung tâm thương mại Thế giới).
+ WWF: World Wide Fund for Nature (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên).
+ WRC: World Religions Conference (Hội nghị tôn giáo thế giới).
+ WWI: World War I (Thế Chiến thứ nhất).
+ WBO: World Boxing Organization (Tổ chức quyền anh thế giới).
+ ROW: Rest Of the World (Phần còn lại của thế giới).
...

Post Top Ad