SFOB là gì? Ý nghĩa của từ sfob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

SFOB là gì? Ý nghĩa của từ sfob

SFOB là gì ?

SFOB là “Special Forces Operations Base” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SFOB

SFOB có nghĩa “Special Forces Operations Base”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở hoạt động của lực lượng đặc biệt”.

SFOB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SFOB là “Special Forces Operations Base”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SFOB:
+ PSO: Peace Support Operations (Hoạt động Hỗ trợ Hòa bình).
+ STAR: Special Threat Analysis and Recognition (Phân tích và nhận biết mối đe dọa đặc biệt).
+ DPKO: UN Department for Peacekeeping Operations (Bộ hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ).
+ HOSTAC: Helicopter Operations from Ships Other Than Aircraft Carriers (Hoạt động Trực thăng từ Tàu Không phải Tàu sân bay).
+ FARDC: Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Congo).
+ JSAF: Joint Semi-Automated Forces (Lực lượng bán tự động hỗn hợp).
+ MODSAF: Modular Semi-Automated Forces (Lực lượng bán tự động mô-đun).
...

Post Top Ad