DRDC là gì? Ý nghĩa của từ drdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

DRDC là gì? Ý nghĩa của từ drdc

DRDC là gì ?

DRDC là “Defence Research & Development Canada” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DRDC

DRDC có nghĩa “Defence Research & Development Canada”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng Canada”.

DRDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DRDC là “Defence Research & Development Canada”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DRDC:
+ TACCSF: U.S. Theater Aerospace Command & Control Simulation Facility (Cơ sở mô phỏng điều khiển & chỉ huy hàng không vũ trụ của Nhà hát Hoa Kỳ).
+ AID: U.S. Agency for International Development (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ).
+ MMIC: Mindfulness & Meditation Instructor, Certified (Giáo viên hướng dẫn về chánh niệm & thiền, được chứng nhận).
+ ROPE: Research Opportunity and Performance Evidence (Cơ hội Nghiên cứu và Bằng chứng Hiệu suất).
+ PARC: Palo Alto Research Center (Trung tâm nghiên cứu Palo Alto).
+ BWARS: Bees, Wasps & Ants Recording Society (Hiệp hội ghi âm ong, ong bắp cày & kiến).
+ KEDO: Korean Peninsula Energy Development Organization (Tổ chức Phát triển Năng lượng Bán đảo Triều Tiên).
...

Post Top Ad