PSYOP là gì? Ý nghĩa của từ psyop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

PSYOP là gì? Ý nghĩa của từ psyop

PSYOP là gì ?

PSYOP là “Psychological Operations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSYOP

PSYOP có nghĩa “Psychological Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động tâm lý”.

PSYOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSYOP là “Psychological Operations”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PSYOP:
+ BAO: Battlefield Air Operations (Hoạt động trên không chiến trường).
+ SASO: Stability and Support Operations (Hoạt động ổn định và hỗ trợ).
+ JSOTF: Joint Special Operations Task Force (Lực lượng đặc nhiệm liên hợp).
+ PSO: Peace Support Operations (Hoạt động Hỗ trợ Hòa bình).
+ DPKO: UN Department for Peacekeeping Operations (Bộ hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ).
+ HOSTAC: Helicopter Operations from Ships Other Than Aircraft Carriers (Hoạt động Trực thăng từ Tàu Không phải Tàu sân bay).
...

Post Top Ad