EPGS là gì? Ý nghĩa của từ epgs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

EPGS là gì? Ý nghĩa của từ epgs

EPGS là gì ?

EPGS là “EOS Polar Ground Sites” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPGS

EPGS có nghĩa “EOS Polar Ground Sites”.

EPGS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPGS là “EOS Polar Ground Sites”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EPGS:
+ GSM: Ground Station Module (Mô-đun Trạm mặt đất).
+ LGS: Landsat Ground Station (Trạm mặt đất Landsat).
+ IGS: International Ground Station (Trạm mặt đất quốc tế).
+ NGIC: National Ground Intelligence Center (Trung tâm Tình báo Mặt đất Quốc gia).
+ GFI: Ground Fault Interruptor (Bộ ngắt lỗi nối đất).
+ NIPR: National Institute of Polar Research (Viện Nghiên cứu Địa cực Quốc gia).
...

Post Top Ad