FL là gì? Ý nghĩa của từ fl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

FL là gì? Ý nghĩa của từ fl

FL là gì ?

FL là “Florida” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FL

FL có nghĩa “Florida”.

FL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng FL là “Florida”.

Một số kiểu FL viết tắt khác:
+ Femtolitre: fL.
+ Floruit: fl.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FL:
+ FCW: Florida Championship Wrestling (Giải đấu vật vô địch Florida).
+ FJI: Florida Justice Institute (Học viện Tư pháp Florida).
+ FARP: Forward Area Rearm Point (Điểm phía sau khu vực chuyển tiếp).
+ LR: Lawrencium.
+ LDV: Local Defence Volunteers (Tình nguyện viên Phòng vệ Địa phương).
...

Post Top Ad