FTS là gì? Ý nghĩa của từ fts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

FTS là gì? Ý nghĩa của từ fts

FTS là gì ?

FTS là “Flight Termination System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FTS

FTS có nghĩa “Flight Termination System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Chấm dứt Chuyến bay”.

FTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FTS là “Flight Termination System”.

Một số kiểu FTS viết tắt khác:
+ F**k That Shit: Mẹ kiếp điều đó chết tiệt.
+ Follow-the-sun: Theo mặt trời.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FTS:
+ XWS: X Window System (Hệ thống cửa sổ X).
+ PAS: Personal Access System (Hệ thống truy cập cá nhân).
+ TES: Tactical Event System (Hệ thống sự kiện chiến thuật).
+ MAVS: Mobile Artillery Vehicle System (Hệ thống xe pháo di động).
...

Post Top Ad