P là gì? Ý nghĩa của từ p - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

P là gì? Ý nghĩa của từ p

P là gì ?

P là “Peta” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ P

P có nghĩa “Peta”, dịch sang tiếng Việt là “Ngạ quỷ”.

P là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng P là “Peta”.

Một số kiểu P viết tắt khác:
+ Phosphorus: Phốt pho.
+ Pico.

Gợi ý viết tắt liên quan đến P:
+ PTES: People's Trust for Endangered Species (Niềm tin của nhân dân đối với các loài nguy cấp).
+ PBD: PolyButaDiene.
+ PEO: PolyEthylene Oxide (Polyethylene oxide).
...

Post Top Ad