HAARP là gì? Ý nghĩa của từ haarp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

HAARP là gì? Ý nghĩa của từ haarp

HAARP là gì ?

HAARP là “High Frequency Active Auroral Research Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HAARP

HAARP có nghĩa “High Frequency Active Auroral Research Program”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số cao Chương trình nghiên cứu động cực quang”.

HAARP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HAARP là “High Frequency Active Auroral Research Program”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HAARP:
+ HIMAD: High to Medium Altitude Air Defence (Phòng không Cao độ đến Trung bình).
+ UHF: Ultra High Frequency (Tần số cực cao).
+ DMSP: U.S. Defense Meteorological Satellite Program (Chương trình vệ tinh khí tượng quốc phòng Hoa Kỳ).
+ OR: Operational/Operations Research (Nghiên cứu Hoạt động / Vận hành).
+ DREA: Defence Research Establishment Atlantic (Cơ sở nghiên cứu quốc phòng Atlantic).
+ DDR&E: Defense Department Research and Engineering (Bộ Quốc phòng Nghiên cứu và Kỹ thuật).
...

Post Top Ad