F/W là gì? Ý nghĩa của từ f/w - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

F/W là gì? Ý nghĩa của từ f/w

F/W là gì ?

F/W là “Fixed Wing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ F/W

F/W có nghĩa “Fixed Wing”, dịch sang tiếng Việt là “Cánh cố định”.

F/W là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng F/W là “Fixed Wing”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến F/W:
+ PARWIG: Power Augmented Ram Wing In Ground.
+ FIFA: Fédération internationale de football association.
+ FADAC: Field Artillery Digital Automatic Computer (Máy tính kỹ thuật số tự động dã chiến).
+ WOSM: Worldwide Oil Spill Model (Mô hình tràn dầu trên toàn thế giới).
+ WMANUS: West Midlands Area National Union of Students (Khu vực Tây Trung du Liên hiệp Sinh viên Quốc gia).
...

Post Top Ad