PAWS là gì? Ý nghĩa của từ paws - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

PAWS là gì? Ý nghĩa của từ paws

PAWS là gì ?

PAWS là “Phased Array Warning System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAWS

PAWS có nghĩa “Phased Array Warning System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống cảnh báo mảng theo giai đoạn”.

PAWS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAWS là “Phased Array Warning System”.

Một số kiểu PAWS viết tắt khác:
+ Progressive Animal Welfare Society: Hiệp hội phúc lợi động vật tiến bộ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PAWS:
+ CVS: Concurrent Versions System (Hệ thống phiên bản đồng thời).
+ KIDS: Knowledge-based Integrated Design System (Hệ thống thiết kế tích hợp dựa trên tri thức).
+ ASM: American Society for Metals (Hiệp hội kim loại Hoa Kỳ).
+ NZOSS: New Zealand Open Source Society (Hiệp hội nguồn mở New Zealand).
+ VCDS: VAG-COM Diagnostic System (Hệ thống chẩn đoán VAG-COM).
...

Post Top Ad