NPCS là gì? Ý nghĩa của từ npcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

NPCS là gì? Ý nghĩa của từ npcs

NPCS là gì ?

NPCS là “Non-Passenger Coaching stock” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NPCS

NPCS có nghĩa “Non-Passenger Coaching stock”, dịch sang tiếng Việt là “Cổ phần Huấn luyện Không dành cho Hành khách”.

NPCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NPCS là “Non-Passenger Coaching stock”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NPCS:
+ FTSE: Financial Times Stock Exchange (Sở giao dịch chứng khoán Financial Times).
+ NYSE: New York Stock Exchange (Sở giao dịch chứng khoán New York).
+ NSN: National Stock Number (Số chứng khoán quốc gia).
+ NBIC: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, Cognitive Science (Công nghệ nano, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Khoa học nhận thức).
+ PBDE: PolyBrominated Diphenyl Ether (PolyBromated Diphenyl Ether).
+ CH: Chieftain tank.
+ SNU: Solar Neutrino Unit (Đơn vị Neutrino Mặt trời).
...

Post Top Ad