FADAC là gì? Ý nghĩa của từ fadac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

FADAC là gì? Ý nghĩa của từ fadac

FADAC là gì ?

FADAC là “Field Artillery Digital Automatic Computer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FADAC

FADAC có nghĩa “Field Artillery Digital Automatic Computer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy tính kỹ thuật số tự động dã chiến”.

FADAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FADAC là “Field Artillery Digital Automatic Computer”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FADAC:
+ JFTX: Joint Field Training Exercise (Bài tập huấn luyện thực địa chung).
+ DDA: Digital Differential Analyzer.
+ NFC: Near field communication (Giao tiếp trường gần).
+ DSL: Digital Subscriber Line (Đường dây thuê bao kỹ thuật số).
+ DVD: Digital Versatile Disk (Đĩa đa năng kỹ thuật số).
+ RISC: Reduced Instruction Set Computer (Máy tính Bộ hướng dẫn giảm).
...

Post Top Ad