FCZ là gì? Ý nghĩa của từ fcz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

FCZ là gì? Ý nghĩa của từ fcz

FCZ là gì ?

FCZ là “Forward Combat Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FCZ

FCZ có nghĩa “Forward Combat Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng chiến đấu phía trước”.

FCZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FCZ là “Forward Combat Zone”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FCZ:
+ EDECSIM: Extended Directed Energy Combat Simulation (Mô phỏng chiến đấu năng lượng có hướng mở rộng).
+ JZ: Joint Zone (Khu chung).
+ CZW: Combat Zone Wrestling (Đấu vật vùng chiến đấu).
+ JEZ: Joint Engagement Zone (Khu vực tương tác chung).
+ BCIS: Battlefield Combat Identification System (Hệ thống nhận dạng chiến đấu trên chiến trường).
+ NWFZ: Nuclear-Weapon-Free Zone (Vùng không có vũ khí hạt nhân).
+ PCZ: Panama Canal Zone (Vùng kênh đào Panama).
...

Post Top Ad