FK là gì? Ý nghĩa của từ fk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

FK là gì? Ý nghĩa của từ fk

FK là gì ?

FK là “Foreign key” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FK

FK có nghĩa “Foreign key”, dịch sang tiếng Việt là “Khóa ngoại”.

FK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FK là “Foreign key”.

Một số kiểu FK viết tắt khác:
+ F*ck: Chết tiệt.
+ Falkland Islands: Quần đảo Falkland.
+ Femtokelvin.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FK:
+ ALA: Åland Islands (Quần đảo Åland).
+ MNP: Northern Mariana Islands (Quần đảo Bắc Mariana).
+ IONA: Islands of the North Atlantic (Các đảo ở Bắc Đại Tây Dương).
+ VFW: Veterans of Foreign Wars (Cựu chiến binh của các cuộc chiến tranh nước ngoài).
+ MHL: Marshall Islands (Quần đảo Marshall).
...

Post Top Ad