GIP là gì? Ý nghĩa của từ gip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

GIP là gì? Ý nghĩa của từ gip

GIP là gì ?

GIP là “Gibraltar pound” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GIP

GIP có nghĩa “Gibraltar pound”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng Gibraltar”.

GIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GIP là “Gibraltar pound”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GIP:
+ BIAP: Biafran pound.
+ EGP: Egyptian pound (Bảng Ai Cập).
+ SYP: Syrian pound (Bảng Syria).
+ GFY: Good For You (Tốt cho bạn).
+ ISOGP: Indian Society of Orthodontics for General Practitioners (Hiệp hội chỉnh nha Ấn Độ cho các bác sĩ đa khoa).
+ PK: Petakelvin.
...

Post Top Ad