ISOGP là gì? Ý nghĩa của từ isogp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

ISOGP là gì? Ý nghĩa của từ isogp

ISOGP là gì ?

ISOGP là “Indian Society of Orthodontics for General Practitioners” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ISOGP

ISOGP có nghĩa “Indian Society of Orthodontics for General Practitioners”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội chỉnh nha Ấn Độ cho các bác sĩ đa khoa”.

ISOGP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ISOGP là “Indian Society of Orthodontics for General Practitioners”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ISOGP:
+ GOA: General of the Army (Tướng quân).
+ GOC: General Officer Commanding (Tổng chỉ huy).
+ GDR: General Distribution Release (Phát hành phân phối chung).
+ IOT: British Indian Ocean Territory (Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh).
+ LAAS: Los Angeles Astronomical Society (Hiệp hội thiên văn Los Angeles).
...

Post Top Ad