GY là gì? Ý nghĩa của từ gy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

GY là gì? Ý nghĩa của từ gy

GY là gì ?

GY là “Grapevine yellows” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GY

GY có nghĩa “Grapevine yellows”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh vàng lá nho”.

GY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GY là “Grapevine yellows”.

Một số kiểu GY viết tắt khác:
+ Guyana.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GY:
+ GMFSC: Ground Mobile Forces Satellite Communications (Liên lạc vệ tinh của Lực lượng Di động Mặt đất).
+ G: Gram (Gam).
+ YMMV: Your Mileage May Vary (Số dặm của bạn có thể thay đổi).
+ Y: Yocto (y).
...

Post Top Ad