WEZ là gì? Ý nghĩa của từ wez - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

WEZ là gì? Ý nghĩa của từ wez

WEZ là gì ?

WEZ là “Weapon Engagement Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WEZ

WEZ có nghĩa “Weapon Engagement Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng tương tác vũ khí”.

WEZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WEZ là “Weapon Engagement Zone”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WEZ:
+ HAW: Heavy Antitank Weapon (Vũ khí chống tàu hạng nặng).
+ ROE: Rules Of Engagement (Quy tắc tham gia).
+ ZOPFAN: Zone of Peace, Freedom And Neutrality (Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập).
+ NWFZ: Nuclear-Weapon-Free Zone (Vùng không có vũ khí hạt nhân).
+ JEZ: Joint Engagement Zone (Khu vực tương tác chung).
+ CZMA: Coastal Zone Management Act (Đạo luật quản lý vùng ven biển).
+ HIMEZ: High Altitude Missile Engagement Zone (Vùng tương tác tên lửa độ cao).
...

Post Top Ad