PDA là gì? Ý nghĩa của từ pda - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

PDA là gì? Ý nghĩa của từ pda

PDA là gì ?

PDA là “Personal Digital Assistant” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PDA

PDA có nghĩa “Personal Digital Assistant”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân”.

PDA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PDA là “Personal Digital Assistant”.

Một số kiểu PDA viết tắt khác:
+ Predicted Drift Angle: Góc trôi dự đoán.
+ Public Display of Affection: Hiển thị tình cảm công khai.
+ Push-Down Automaton.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PDA:
+ ASD(ISA): Assistant Secretary of Defense - International Security Affairs (Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - An ninh Quốc tế).
+ SLAPP: Strategic lawsuit against public participation (Vụ kiện chiến lược chống lại sự tham gia của cộng đồng).
+ ASD(FMP): Assistant Secretary of Defense - Force Management Policy (Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chính sách Quản lý Lực lượng).
+ GPL: GNU General Public License (Giấy phép Công cộng GNU).
+ DMD: Digital Micromirror Device (Thiết bị Micromirror kỹ thuật số).
...

Post Top Ad