HAU là gì? Ý nghĩa của từ hau - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

HAU là gì? Ý nghĩa của từ hau

HAU là gì ?

HAU là “Hausa language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HAU

HAU có nghĩa “Hausa language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Hausa”.

HAU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HAU là “Hausa language”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HAU:
+ HY: Armenian language (Tiếng Armenia).
+ MAL: Malayalam language (Ngôn ngữ Malayalam).
+ UK: Ukrainian language (Tiếng Ukraina).
+ LUB: Tshiluba language (Ngôn ngữ Tshiluba).
+ XUL: XML User Interface Language (Ngôn ngữ giao diện người dùng XML).
+ TUK: Turkmen language (Ngôn ngữ Turkmen).
...

Post Top Ad