MPSI là gì? Ý nghĩa của từ mpsi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

MPSI là gì? Ý nghĩa của từ mpsi

MPSI là gì ?

MPSI là “Member of the Pharmaceutical Society of Ireland” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPSI

MPSI có nghĩa “Member of the Pharmaceutical Society of Ireland”, dịch sang tiếng Việt là “Thành viên của Hiệp hội Dược phẩm Ireland”.

MPSI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPSI là “Member of the Pharmaceutical Society of Ireland”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MPSI:
+ TIMS: The International Molinological Society (Hiệp hội Răng hàm mặt Quốc tế).
+ SPCA: Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hiệp hội Phòng chống Sự tàn ác đối với Động vật).
+ MSP: Member of the Scottish Parliament (Thành viên Quốc hội Scotland).
+ FRSA: Fellow of the Royal Society of Art (Thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia).
+ FOS: Florida Ornithological Society (Hiệp hội loài chim học Florida).
+ SWHR: Society for Women's Health Research (Hiệp hội Nghiên cứu Sức khỏe Phụ nữ).
...

Post Top Ad