ICC là gì? Ý nghĩa của từ icc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

ICC là gì? Ý nghĩa của từ icc

ICC là gì ?

ICC là “Integrated Command and Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICC

ICC có nghĩa “Integrated Command and Control”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy và Kiểm soát tích hợp”.

ICC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICC là “Integrated Command and Control”.

Một số kiểu ICC viết tắt khác:
+ International Criminal Court: Tòa án hình sự quốc tế.
+ International Cricket Council: Hội đồng Cricket quốc tế.
+ Interstate Commerce Commission: Ủy ban Thương mại Liên bang.
+ International Chamber of Commerce: Phòng Thương mại quốc tế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ICC:
+ DICASS: DIrectional Command Activated Sonobuoy System (Hệ thống Sonobuoy kích hoạt lệnh DIrectional).
+ ILRI: International Livestock Research Institute (Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế).
+ JSCSC: Joint Services Command and Staff College (Trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu Liên hợp).
+ IAB: International Association for Biologicals (Hiệp hội sinh học quốc tế).
+ STI: Subaru Tecnica International.
...

Post Top Ad