SVM là gì? Ý nghĩa của từ svm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

SVM là gì? Ý nghĩa của từ svm

SVM là gì ?

SVM là “Stroboscopic effect Visibility Measure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SVM

SVM có nghĩa “Stroboscopic effect Visibility Measure”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu ứng Stroboscopic Biện pháp Tầm nhìn”.

SVM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SVM là “Stroboscopic effect Visibility Measure”.

Một số kiểu SVM viết tắt khác:
+ Support Vector Machine: Hỗ trợ Máy Vector.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SVM:
+ ASTREA: Aerial Support To Regional Enforcement Agencies (Hỗ trợ trên không cho các cơ quan thực thi khu vực).
+ MMCM: Magnetic Mine Counter Measure (Đo lường bộ đếm mỏ từ tính).
+ DLSC: U.S. Defense Logistics Support Command (Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ).
+ VQ: Vector Quantization (Phép lượng tử vector).
+ CSA: Child Support Agency (Cơ quan Hỗ trợ Trẻ em).
...

Post Top Ad