IQD là gì? Ý nghĩa của từ iqd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

IQD là gì? Ý nghĩa của từ iqd

IQD là gì ?

IQD là “Iraqi dinar” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IQD

IQD có nghĩa “Iraqi dinar”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng dinar của Iraq”.

IQD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IQD là “Iraqi dinar”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IQD:
+ DZD: Algerian dinar (Đồng dinar Algeria).
+ RSD: Serbian dinar (Đồng dinar của Serbia).
+ INC: Iraqi National Congress (Đại hội quốc gia Iraq).
+ OIF: Operation Iraqi Freedom (Chiến dịch Tự do Iraq).
+ IDEA: Improvement and Development Agency (Cơ quan Cải tiến và Phát triển).
+ QPR: Quality-Price Ratio (Tỷ lệ Chất lượng-Giá cả).
+ DPPDB: Digital Point Positioning Database (Cơ sở dữ liệu định vị điểm kỹ thuật số).
...

Post Top Ad