IUPAC là gì? Ý nghĩa của từ iupac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

IUPAC là gì? Ý nghĩa của từ iupac

IUPAC là gì ?

IUPAC là “International Union of Pure and Applied Chemistry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IUPAC

IUPAC có nghĩa “International Union of Pure and Applied Chemistry”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Quốc tế về Hóa học cơ bản và Hóa học ứng dụng”.

IUPAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IUPAC là “International Union of Pure and Applied Chemistry”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IUPAC:
+ ILC: International Law Commission (Ủy ban Luật quốc tế).
+ WU: Western Union (Công đoàn phương Tây).
+ GUM: Guam International Airport (Sân bay Quốc tế Guam).
+ CSIS: Center for Strategic & International Studies (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế).
+ IAEA: International Atomic Energy Agency (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế).
+ IEA: International Energy Agency (Cơ quan năng lượng quốc tế).
...

Post Top Ad