LEO là gì? Ý nghĩa của từ leo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

LEO là gì? Ý nghĩa của từ leo

LEO là gì ?

LEO là “Low Earth orbit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LEO

LEO có nghĩa “Low Earth orbit”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đạo Trái đất thấp”.

LEO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LEO là “Low Earth orbit”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LEO:
+ EOSDIS: Earth Observation Satellite Data and Information System (Hệ thống thông tin và dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất).
+ LOFAR: Low Frequency Analysis and Recording (Phân tích và ghi lại tần số thấp).
+ VLF: Very Low Frequency (Tần số rất thấp).
+ OSIRIS: Optical System for Imaging and low Resolution Integrated Spectroscopy (Hệ thống Quang học cho Hình ảnh và Quang phổ Tích hợp Độ phân giải thấp).
+ LF: Low Frequency (Tần số thấp).
+ SIMPLE: Satellite Interactive Multimedia Platform for Low-cost Earth stations (Nền tảng Đa phương tiện Tương tác Vệ tinh cho các trạm Trái đất chi phí thấp).
...

Post Top Ad