XWB là gì? Ý nghĩa của từ xwb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

XWB là gì? Ý nghĩa của từ xwb

XWB là gì ?

XWB là “Extra Wide Body” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XWB

XWB có nghĩa “Extra Wide Body”, dịch sang tiếng Việt là “Thân máy cực rộng”.

XWB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XWB là “Extra Wide Body”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XWB:
+ XL: EXtra Large (EXtra Lớn).
+ XS: Extra Small (Rất nhỏ).
+ ABC: Active Body Control (Kiểm soát cơ thể chủ động).
+ WAN: Wide area network (Mạng diện rộng).
+ ASB: Associated Student Body (Hội Sinh viên Liên kết).
+ BOBFOC: Body Off Baywatch, Face Off Crimewatch.
...

Post Top Ad