LABVIEW là gì? Ý nghĩa của từ labview - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

LABVIEW là gì? Ý nghĩa của từ labview

LABVIEW là gì ?

LABVIEW là “Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LABVIEW

LABVIEW có nghĩa “Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench”, dịch sang tiếng Việt là “Bàn làm việc kỹ thuật thiết bị đo lường ảo trong phòng thí nghiệm”.

LABVIEW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LABVIEW là “Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LABVIEW:
+ CERDEC: Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center (Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Kỹ thuật Truyền thông-Điện tử).
+ SRL: Savannah River Laboratory (Phòng thí nghiệm sông Savannah).
+ ASD(R&E): Under Secretary of Defense for Research and Engineering (Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Nghiên cứu và Kỹ thuật).
+ MSIE: Master of Science in Industrial Engineering (Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp).
+ HESV: Heavy Engineering Support Vehicle (Xe hỗ trợ kỹ thuật hạng nặng).
...

Post Top Ad