OSRH là gì? Ý nghĩa của từ osrh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

OSRH là gì? Ý nghĩa của từ osrh

OSRH là gì ?

OSRH là “Oružane Snage Republike Hrvatske”.

Ý nghĩa của từ OSRH

OSRH có nghĩa “Oružane Snage Republike Hrvatske”.

OSRH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSRH là “Oružane Snage Republike Hrvatske”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OSRH:
+ OG: Offensive Guard (Bảo vệ Tấn công).
+ ORNL: Oak Ridge National Laboratory (Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge).
+ SIMNET: SIMulator NETwork.
+ SOCOM: Special Operations Command (Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt).
+ REME: Royal Electrical and Mechanical Engineers (Kỹ sư Cơ điện Hoàng gia).
+ RAP: Rear Area Protection (Bảo vệ khu vực phía sau).
+ HQDA: Headquarters, Department of the Army (Trụ sở Bộ Tư lệnh Lục quân).
+ HOTAS: Hands on throttle-and-stick (Tay ga và bám).
...

Post Top Ad