PIB là gì? Ý nghĩa của từ pib - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

PIB là gì? Ý nghĩa của từ pib

PIB là gì ?

PIB là “PolyIsoButylene” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PIB

PIB có nghĩa “PolyIsoButylene”.

PIB là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PIB là “PolyIsoButylene”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PIB:
+ PK: Probability of Killer (Xác suất của Kẻ giết người).
+ POT: Plane Of Tranquility.
+ IRINN: Islamic Republic of Iran News Network (Mạng tin tức Cộng hòa Hồi giáo Iran).
+ IRM: Illinois Railway Museum (Bảo tàng Đường sắt Illinois).
+ BIF: Burundian franc (Đồng franc Burundi).
+ BOI: Balance Of Investment (Cán cân đầu tư).
...

Post Top Ad