LAR là gì? Ý nghĩa của từ lar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

LAR là gì? Ý nghĩa của từ lar

LAR là gì ?

LAR là “Light Armoured Reconnaissance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LAR

LAR có nghĩa “Light Armoured Reconnaissance”, dịch sang tiếng Việt là “Trinh sát thiết giáp hạng nhẹ”.

LAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LAR là “Light Armoured Reconnaissance”.

Một số kiểu LAR viết tắt khác:
+ Logistics Assistance Representative: Đại diện hỗ trợ hậu cần.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LAR:
+ LAB: Logistics Assault Base (Căn cứ tấn công hậu cần).
+ DLA: U.S. Defense Logistics Agency (Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ).
+ AVGP: Armoured Vehicle, General Purpose (Xe bọc thép, Mục đích chung).
+ MLVW: Medium Logistics Vehicle, Wheeled (Xe hậu cần hạng trung, có bánh xe).
+ C4ISR: Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (Chỉ huy, Kiểm soát, Truyền thông, Máy tính, Tình báo, Giám sát và Trinh sát).
+ LCCP: Light Contingency Communications Package (Gói truyền thông dự phòng nhẹ).
...

Post Top Ad