LAX là gì? Ý nghĩa của từ lax - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

LAX là gì? Ý nghĩa của từ lax

LAX là gì ?

LAX là “Los Angeles International Airport” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LAX

LAX có nghĩa “Los Angeles International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Quốc tế Los Angeles”.

LAX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LAX là “Los Angeles International Airport”.

Một số kiểu LAX viết tắt khác:
+ The Latin American Xchange.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LAX:
+ IHOP: International House of Pancakes.
+ AAR: Association of American Railroads (Hiệp hội đường sắt Hoa Kỳ).
+ IB: International Baccalaureate (Tú tài quốc tế).
+ CONCACAF: Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football (Liên đoàn bóng đá Hiệp hội Bắc, Trung Mỹ và Caribe).
+ SAD: Safford Regional Airport (Sân bay khu vực Safford).
...

Post Top Ad