LBH là gì? Ý nghĩa của từ lbh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

LBH là gì? Ý nghĩa của từ lbh

LBH là gì ?

LBH là “Light Battlefield Helicopter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LBH

LBH có nghĩa “Light Battlefield Helicopter”, dịch sang tiếng Việt là “Trực thăng Chiến trường hạng nhẹ”.

LBH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LBH là “Light Battlefield Helicopter”.

Một số kiểu LBH viết tắt khác:
+ Lyman-Birge-Hopfield bands: Ban nhạc Lyman-Birge-Hopfield.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LBH:
+ PPCLI: Princess Patricia's Canadian Light Infantry (Bộ binh hạng nhẹ Canada của Công chúa Patricia).
+ RHLI: Royal Hamilton Light Infantry (Bộ binh hạng nhẹ Hoàng gia Hamilton).
+ LSVW: Light Support Vehicle, Wheeled (Xe hỗ trợ hạng nhẹ, có bánh xe).
+ ARH: Armed Reconnaissance Helicopter (Trực thăng trinh sát vũ trang).
+ TLI: Temporal light interference (Giao thoa ánh sáng tạm thời).
+ MTVL: Mobile Tracked Vehicle, Light (Xe theo dõi di động, hạng nhẹ).
...

Post Top Ad