MJD là gì? Ý nghĩa của từ mjd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

MJD là gì? Ý nghĩa của từ mjd

MJD là gì ?

MJD là “Modified Julian Day” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MJD

MJD có nghĩa “Modified Julian Day”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày Julian được sửa đổi”.

MJD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MJD là “Modified Julian Day”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MJD:
+ SADT: Substance Abuse Day Treatment (Điều trị trong ngày Lạm dụng Chất gây nghiện).
+ HJD: Heliocentric Julian Day (Ngày Julian Heliocentric).
+ DOTD: Deal of the Day (Ưu đãi trong ngày).
+ AJD: Astronomical Julian day (Ngày thiên văn Julian).
+ RDO: Regular Day Off (Ngày nghỉ thường xuyên).
+ MDW: Mother’s Day Weekend (Ngày của Mẹ cuối tuần).
+ MCFT: Modified Compression Field Theory (Lý thuyết trường nén sửa đổi).
...

Post Top Ad