LMS là gì? Ý nghĩa của từ lms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

LMS là gì? Ý nghĩa của từ lms

LMS là gì ?

LMS là “Like My Status” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LMS

LMS có nghĩa “Like My Status”, dịch sang tiếng Việt là “Thích trạng thái của tôi”.

LMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LMS là “Like My Status”.

Một số kiểu LMS viết tắt khác:
+ London Mathematical Society: Hội Toán học London.
+ London, Midland and Scottish: London, Midland và Scotland.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LMS:
+ ISMB: International Society of Matrix Biologists (Hiệp hội các nhà sinh học ma trận quốc tế).
+ ASCAP: American Society of Composers, Authors and Publishers (Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ).
+ ESPGHAN: European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Hiệp hội Tiêu hóa Nhi khoa, Gan mật và Dinh dưỡng Châu Âu).
+ SAWE: Society of Allied Weight Engineers (Hiệp hội kỹ sư cân đồng minh).
+ LLGC: London Lesbian and Gay Centre (Trung tâm Lesbian và Gay Luân Đôn).
...

Post Top Ad